پشتیبانی فنی سایت

پشتیبانی فروشگاه اینترنتی

پشتیبانی فنی سایت خود را به پومیر بسپارید 

چرا پشتیبانی فنی ؟

دلایل متعددی وجود دارد که یک سایت به پشتیبان فنی احتیاج دارد 

در ادامه این مطلب په اهمیت وجود یک پشتیبان فنی برای سایت اشاره می کنیم . 

سرعت سایت ؛ 

یکی از مهم نرین ویژگی های یک سایت ، سرعت معقول و مناسب است . 

پشتیبانی از نظر فنی جلوی کند شدن سایت شما را می گیرد . 

لینک سازی صحیح ؛ 

این که در سایت شما ارتباط درستی بین دسته ها  و برگه ها و قسمت های مختلف وجود نداشته باشد

میتواند باعث پایین آمدن نرخ تعامل و ایجاد برقراری ارتباط مخاطب با سایت بشود .

رفع ارور و باگ ؛ 

مشکلاتی که میتواند منجر به ارور و باگ شوند توسط پشتیبانی پومیر مرتفع خواهند شد . 

چگونه میتوان خدمات پشتیبانی فنی پومیر بهره مند شد ؟ 

ورود به قسمت طرح ها و انتخاب طرح مطلوب تان 

همچنین میتوانید با ورود به بخش مشاوره رایگان از خدمات این بخش بصورت جزئی و متناسب با سایت خودتان آگاه شوید 

همچنین می توانید در صفحه اینستاگرام پومیر با مطالب جدید دنیای دیجیتال مارکتینگ آشنا شوید 

اسکرول